English (United Kingdom)
Kapcsolat Elérhetőségeink

Dr. Csernátony Zoltán

Dr. Csernátony Zoltán Dr. Csernátony Zoltán

Beosztás: Laboratóriumvezető, klinikaigazgató egyetemi docens

Elérhetőségek

MTMT

Dr. Csernátony Zoltán rövid önéletrajza

PDFNyomtatásE-mail

Alaptanulmányok
1974-77 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
1977-78 Université de Constantine, Faculté de Médecine, Constantine, Algéria
1978-85 Debreceni Orvostudományi Egyetem, Általános Orvoskar

Posztgraduális képzések
1991-93 DEA en Biomécanique et Biomatériaux, CHU Créteil, France
1994-99 DOTE Ph.D. képzés
2001-03 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Menedzser Képzés, Szakirányú Továbbképzési Szak

Diplomák, szakvizsga
1985 általános orvosdoktori diploma (cum laude jelzéssel)
1990 ortopéd sebészeti szakvizsga (jeles eredménnyel)

Tudományos fokozatok
1993 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Biomécanique et Biomatériaux, Paris (Az Oktatásügyi Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által elismert posztgraduális fokozat)
1999 Ph.D. (summa cum laude jelzéssel)

Nyelvvizsgák
1979 Francia felsőfokú nyelvvizsga (Á-1115)
1998 Angol középfokú nyelvvizsga (30418)

Kitüntetések, díjak
1999 Rektori Dícséret a Biomechanikai Kutatólaboratórium alapításában végzett munka elismeréséül
2000 Genius Prize, II. Inventors Olympic Game, Budapest
2000 Sanatmetal Traumatológiai Pályázat 1. díj.
2007 A Debreceni Egyetem Innovációs Díja

Munkahelyek
1985-86  DOTE, Kísérletes Sebészeti Intézet
1987- DOTE/DE OEC Ortopédiai Klinika

Oktató munka

Graduális oktatás
Általános Orvostudományi Kar
1985-87 DOTE Kísérletes Sebészeti Intézet, műtéttan gyakorlati oktatás (a teljes szemeszter ideje alatt)
1987- ortopédia magyar nyelvű gyakorlati oktatás
1997- ortopédia magyar nyelvű tantermi előadás
1997- ortopédia angol nyelvű gyakorlati oktatás
1997- ortopédia angol nyelvű tantermi előadás
1999- ortopédia magyar nyelvű szigorlatoztatás
1999- ortopédia angol nyelvű szigorlatoztatás
2000- magyar és angol nyelvű kredit kurzusok

Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyógytornász Szak
A biomechanika tantárgy oktatása gyógytornászok részére, az elméleti és gyakorlati oktatás megszervezése, a tematika összeállítása, jegyzetírás, vizsgaanyag összeállítása.
1999- 2 félév, tantermi előadások, gyakorlatok tartása
2000- biomechanika kollokvium záróvizsga tartása

Diplomamunka, pályamunka témavezetői és külső konzulensi munka: 6 hallgató

Ph.D. témavezetés: 4 hallgató

Szakorvosi továbbképzés
1996-  Tanfolyam előadások tartása (évente).

Szakorvosképzés
2004- Gerincbetegségek gyermekkorban. Előadás tartása (évente).

Háziorvosi kredit továbbképzés
1998, 2000 A gerinc ortopédiai elváltozásai.
2002 Hanyagtartás, scoliosis, stenosis, spondylolisthesis.
2002 A gerinc fontosabb ortopédiai betegségei – házi gyermekorvosok számára.
2006 Testnevelés ortopédiai betegségekben – házi gyermekorvosok, gyermekeket is ellátó háziorvosok és iskolaorvosok számára.

Szakasszisztens képzés
1997 Sebészeti alapismeretek oktatása, műtősnői tanfolyam (6 óra).

Tudományos munka

Kutatási témák
1982-86  DOTE Kísérletes Sebészeti Intézet
hallgatóként KDK-s, majd orvosként tudományos segédmunkatárs
témák
• imitált vesesérülések sebészi ellátása új lehetőségének vizsgálata
(önálló munka)
• varróanyagok kísérletes kipróbálása
(Prof. dr. Furka István és dr. Mikó Irén munkacsoportjában
• pancreas homogenizátum intrahepatikus inokulációja
(Prof. Dr. Bornemisza Gergely munkacsoportjában)

1987-93 DOTE Ortopédiai Klinika
témák
• Kezdettől fogva fokozott figyelem a szakma biomechanikai problémái felé
1993-94 Biomechanikai kutatólaboratórium szervezése-alapítása az Ortopédiai Klinika és a Műszaki Főiskola közös intézeteként
1995 DE Biomechanikai Kutatólaboratórium munkakörülményeinek és kísérleti programjának a szervezése
1996 Saját tervezésű gerincimplantátumok (CAB) kifejlesztése, tesztelése, szabadalmaztatása és első klinikai műtéti alkalmazásai (3 eset)
1997 Együttműködés kialakítása a Royal National Orthopaedic Hospital, Institut of Orthopaedics, Stanmore, London klinikai (Prof. George Bentley) és biomechanikai (Prof. Allen Goodship) vezetőjével
1999 DOTE Ph.D. dolgozat megírása és fokozat megszerzése
(Egy újtípusú háti implantátum, a ";;;;CAB";;;; kifejlesztése a scoliosis hátsó behatolásból végzett műtéti kezelésére)
1999- Új biomechanikai laboratóriumépület építése és felavatása, melynek egy műszaki és egy orvos vezetője van, ez utóbbi funkciót kezdettől fogva ellátom
témák
• a csípőízületi biomechanika vizsgálata (a csípődysplasia és műtéti korrekciós lehetőségeinek biomechanikai szempontjai)
• a biomechanikai anyagvizsgálati módszerek meghonosítása saját laboratóriumi körülményeink között (FDA, EU és magyar normák)
• gerincsebészeti újításokat megalapozó alapkutatások (scoliosis etiológia, patogenézis)
• a gerinc mechanikai és funkcionális vizsgálata
• gerincimplantátum, műtéttechnika, műtőasztal és -műszerek fejlesztése
• a csontcement mechanikai és klinikai-allergológiai vizsgálata
• csípő protézis reoperációs implantátum- és műszerkészlet fejlesztése
• rehabilitációs mozgásszervi segédeszközök fejlesztése és klinikai tesztelése

Kumulatív pályázati támogatás összeg: 214,992 MFt.
Elsőszerzős pályázati támogatás: 205,497 MFt.

Vezetői tevékenység
1993- a Biomechanikai Kutatólaboratórium vezetője
1999- az Ortopédiai Klinika gerincsebészeti munkacsoportjának vezetője
2003- az Ortopédiai Klinika igazgatója
2005-2006 a DE Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szak szakfelelőse
2005- az Észak-Alföldi Régióban, ortopédia szakterületen szakfelügyelő főorvos

Tartós egyetemi funkciók
1997-99 DOTE Kari Tanács tagja
2000- DE OEC ÁOK Innovációs Bizottság tagja
2003- DE OEC ÁOK Kari Tanács tagja
2003- DE OEC Centrum Tanács tagja
2003- DE OEC Klinikai Bizottság tagja
2004- DE OEC ÁOK Kari Tanács Pályázati Bizottság tagja
2007- DE OEC ÁOK Kari Tanács Külügyi Bizottság tagja
2007- DE OEC Klinikai Bizottság Klinikai Etikai Albizottság tagja

Kollégiumi tagságok
2003- Ortopédiai Szakmai Kollégium

Társasági tagságok
1987- Magyar Ortopéd Társaság (MOT), 2004-től vezetőségi tag
1993-96 Groupe Spine System GSS), France
1995- Mensa Hungarica
1996- Magyar Gerinctársaság
1997- The Sir Herbert Seddon Society, London
2000- Magyar Feltalálók Egyesülete (MFE)
2000- The Internet Society of Orthopaedic Surgery and Trauma (ISOST)
2000- Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT)
2001- Magyar Traumatológus Társaság (MTT)
2002- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestülete
2002- Société Internationale de la Chirurgie Orthopédique et de la Traumatologie (SICOT)
2002- Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
2004-2006 és 2010- Magyar Biomechanikai Társaság/alelnök
2006-2010 Magyar Biomechanikai Társaság/elnök

Publikációk
98 cikk
28 lektorált folyóiratban megjelent abszrakt
Összes impakt faktor: 29,272
Összes citáció: 309
Független citáció: 222
19 könyvfejezet, 225 előadás, 11 poszter
13 szabadalom tulajdonosa

 

Dr. Csernátony Zoltán publikációs listája

PDFNyomtatásE-mail

Közlemények
Összes impakt faktor: 29,272
Összes citáció: 309
Független citáció: 222

 1. Mándi A, Csernátony Z, Szepesi K. Miacalcic kezeléssel elért eredményeink a csontmetastasisos betegek fájdalomcsillapításában. Magyar Traumat Ortop 1989;32:145-50.
 2. Csernátony Z, Gáspár L, Mórocz I. Térdízületi synovialis chondromatosis. Magyar Traumat Ortop 1991;34:53-6.
 3. Szepesi K, Rigó J, Csernátony Z. Tapasztalataink porosus bevonatú csípőprothesis beültetési technikájával és a beültetés primer stabilitásával. Magyar Traumat Ortop 1993;36:253-9.
 4. Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. Acut arthroscopy. Acta Chir Hung 1997;36(1-4):100-3.
 5. Gáspár L, Farkas Cs, Szepesi K, Csernátony Z. Therapeutic value of continuous passiv motion after anterior cruciate replacement. Acta Chir Hung 1997;36(1-4): 104-5.
 6. Csernátony Z, Gáspár L, Benkő K, Fekete Zs, Soós P, Nyulasi T, Szepesi K, Jónás Z. Experimental studies for the surgical correction and fixation of dorsal spine deformities. Acta Chir Hung 1997;36(1-4):51-3.
 7. Abd-el Wahab M, Szepesi K, Szűcs G, Farkas Cs, Csernátony Z. Functional improvement after knee arthroplasty without resurfacing of patella. Acta Chir Hung 1998;37(1-2):57-66.
 8. Csernátony Z, Fekete Zs, Soós P, Nyulasi T, Gáspár L. A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása. Első klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával. Magyar Traumat Ortop 1999;42:42-46.
 9. Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. Menisectomia után kialakuló radiológiai elváltozások és ezek összefüggése a térdfunkció romlásával. Késői eredmények. Magyar Traumat Ortop 1999;42:5-12.
 10. Jónás Z, Csernátony Z. Malignus primer csonttumoros betegeink késői eredményei 15 éves anyagunkban. Magyar Traumat Ortop 1999;42:55-60.
 11. Póti L, Csernátony Z, Soltész I, Kiss Á. A csípőízületre frontális síkban ható erők biomechanikai analízise avascularis necrosis esetén. Magyar Traumat Ortop 1999;42:34-41.
 12. Csernátony Z, Horváth R, Szepesi K. Biomechanika: a felzárkózás kezdete. Gép. 1999;10:10-2.
 13. Csernátony Z, Szepesi K, Gáspár L, Dezső Zs, Jónás Z. "The Rotational Preconstraint". A kinetic model of a possible new mechanism in the ethiopathogenesis of scoliosis. Medical Hypotheses. 2000;54(2):203-6.
 14. Csernátony Z, Goodship A, Szepesi K, Jónás Z, Gáspár L, Benkő K, Lawes T. A complementary thoracic implant for the surgical correction of the scoliotic curve. A preliminary report. Eur J Orthop Traumatol 2001;11:85-9.
 15. Csernátony Z, Szepesi K, Gáspár L, Kiss L. Contradictions of Derotation in Scoliosis Surgery Using the CD Principle. Medical Hypotheses 2002;58(6):498-502.
 16. Csernátony Z, Gáspár L, Jónás Z, Szepesi K. Modified Unit Rod technique in Scoliosis Surgery. Acta Orthop Scand 2002 Aug; 73(4):481-2.
 17. Cseri J, Szappanos H, Szigeti GP, Csernátony Z, Kovács L, Csernoch L. A purinergic signal transduction pathway on mammalian skeletal muscle cells in culture. Pflügers Arch Eur J of Physiol 2002; 443:731-8.
 18. Csernátony Z, Gáspár L, Mándi B, Székely Gy. Elektrofiziológiai és MRI vizsgálattal igazolt és sikeresen operált piriformis alagútszindróma esete. Magyar Traumat Ortop 2002;45:319-21.
 19. Gáspár L, Szekanecz Z, Dezső B, Szegedi G, Csernátony Z, Szepesi K. Technique of synovial biopsy of metacarpophalangeal joints with needle arthroscope. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2003 Jan; 11(1):50-2.
 20. Csernátony Z, Kiss L, Manó S, Gáspár L, Szepesi K. Multilevel callus distraction. A novel idea to shorten the lengthening time... Medical Hypotheses. 2003 Apr; 60(4):494-7.
 21. Pósán E, Szepesi K, Gáspár L, Csernátony Z, Hársfalvi J, Ajzner É, Tóth A, Udvardy M. Thrombotic and fibrinolytic alterations in the aseptic necrosis of femoral head. Blood Coagulation and Fibrinolysis. 2003 Apr; 14(3):243-8.
 22. Farkas Cs, Hargitai Z, Gáspár L, Kuki A, Csernátony Z, Szepesi K. Histological changes in the symptomatic mediopatellar plica.The Knee. 11, 2004. 103-108.
 23. Szepesi K, Pósán E, Hársfalvi J, Ajzner É, Szűcs G, Gáspár L, Csernátony Z,  Udvardy M. The most severe forms of  Perthes' disease associated with the  homozygous Factor V Leiden mutation. Journal of Bone and Joint Surgery [Br] 2004;  86-B:426-9.
 24. Gáspár Levente, Dezső B, Csernátony Z, Gáspár Lilla, Szabó J, Szekanecz Z, Szepesi K, Matesz K. Capsular neuronal elements and their relation to pain reduction and functional improvement following total hip replacement. International Orthopaedics (SICOT) 2004. 28:142-145.
 25. Csernátony Z. A Debreceni Egyetem Biomechanikai Kutatólaboratóriumának bemutatása:  története és tevékenységei. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 64-68. ISBN 963 420 799 5
 26. Fooladi S, Szabó S, Szűcs G, Daróczi L, Deák Gy, Csernátony Z. A vérrel való szennyeződés hatása a csontcement ultrastruktúrájára és mechanikai tulajdonságaira. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 128-134. ISBN 963 420 799 5
 27. Manó S, Molnár Sz, Csernátony Z. A háti gerinccsatorna térfogat mozgásokkal összefüggő változásainak volumetriás vizsgálata. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 275-281. ISBN 963 420 799 5
 28. Csernátony Z, Gáspár L, Molnár Sz, Fooladi S. A „rotációs előfeszítettség", mint lehetséges etiopatológia a gerincferdülés kialakulásában. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 69-76. ISBN 963 420 799 5
 29. Molnár Sz, Manó S, Kiss L, Csernátony Z. A háti csigolyák axiális rotációs tengelyének in vitro meghatározása. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 290-294. ISBN 963 420 799 5
 30. Pálinkás J, Daróczi L, Pék Gy, Manó S, Csernátony Z. Elektronikus járósarok az alsóvégtagi tehermentesítés betanítására és kontrolljára. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 342-347. ISBN 963 420 799 5
 31. Hajdú A, Manó S, Zörgő Z, Csernátony Z. A hosszú csövescsontok hosszabbításának „Spiral Cut" módszere First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 151-160. ISBN 963 420 799 5
 32. Csernátony Z, Manó S, Pálinkás J. CAB: Egy új típusú implantátum a háti gerincszakasz görbületének korrekciójára. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 77-84. ISBN 963 420 799 5
 33. Csernátony Z, Manó S, Pálinkás J, Kovács Á. A Spine Knows Better műtéti technikájának kidolgozásával eddig elért eredményeink. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 85-89. ISBN 963 420 799 5
 34. Manó S, Nagy N, Csernátony Z. Gerincsebészeti műtőasztal tervezése. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 282-289. ISBN 963 420 799 5
 35. Szabó J, Szűcs G, Szabó S, Csernátony Z. A totál endoprotézisek korai lazulásának balesetszerű oka: reológiai tanulmány. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 423-431. ISBN 963 420 799 5
 36. Kiss L, Manó S, Molnár Sz, Csernátony Z. Sikertelen felső ugróízületi protézisműtét salvage technikája: az Ankle Ball Spacer - biomechanikai előtanulmány. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 198-204. ISBN 963 420 799 5
 37. Szakál Z, Zsoldos I, Csernátony Z. Gyors prototípus gyártás alkalmazása a humángyógyászat területén. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 432-437. ISBN 963 420 799 5
 38. Bazsó A, Csernátony Z, Szekanecz Z, Maródi L. Krónikus multifocalis osteomyelitis Gyermekgyógyászat 2005. 56(2) 182-186.
 39. Csernátony Z. A scoliosis-csapda - tévedések, tévhitek és tévutak. Biomechanika, terápia, prognosztika és egy kis pszichológia. Gyermekgyógyászat 2005. 56(6) 641-648.
 40. Szeverényi Cs, Csernátony Z. Kümmel-Verneuil szindróma áttekintése egy eset kapcsán. Magyar Reumatológia, 2006. 47. 106-109.
 41. Szabó J, Szabó S, Jónás Z, Kiss L, Csernátony Z. Modellkísérlet a csípőízületi endoprotézisfejek lehetséges intraoperatív sérülésének vizsgálatára. Magyar Traumat Ortop 2006;49.2:147-52.
 42. Molnár Sz, Manó S, Kiss L, Csernátony Z. Ex vivo and in vitro determination of the axial rotational axis of the human thoracic spine.  Spine. 31(26):E984-E991, December 15, 2006.
 43. Papp M, Csernátony Z, Kazai S, Károlyi Z, Róde L. The patella and tibial condyle position after combined and after closing wedge high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2007 June; 15(6):769-80.
 44. Csernátony Z, Dezső Zs, Gáspár L. Csípőprotézisek rotációs stabilitása a femur proximalis metaphysisében. Biomechanikai modellkísérlet.  Magyar Traumat Ortop 2007;50.2:107-16.
 45. Csernátony Z, Novák L, Bognár L, Ruszthi P, Manó S. Számítógépes tervezésű cranioplastica. Első hazai eredmények a térbeli nyomtatás orvosi alkalmazásával. Magyar Traumat Ortop 2007;50.3:238-43.
 46. Jónás Z, Kiss L, ifj. Noviczki M, Noviczki M, Csernátony Z.  Totál térdízületi endoprotézis késői szeptikus szövődményének megoldása az implantátumok megtartásával - Esetismertetés. Magyar Traumat Ortop 2007;50.4:366-70.
 47. Lázár I, Kiss L, Manó S, Fábián I, Csernátony Z. New nanostructured materials for experimental bone replacement. Third Hungarian Conference on Biomechanics. 2008. 177-182.  ISBN 978 963 06 4307 8
 48. Manó S, Novák L, Csernátony Z.  A 3D nyomtatás technológiájának alkalmazása a cranioplasticában. Biomechanica Hungarica 2008 július; I.1:15-20.
 49. Csernátony Z, Hunya Zs, Sikula J, Kollár J.  A thoracalis gerinc processus transversusainak geometriai vizsgálata. Biomechanica Hungarica 2008 július; I.1:57-62.
 50. Csernátony Z. Az orvosi biomechanika története. Biomechanica Hungarica 2008; I.1:63-75.
 51. Csernátony Z, Kiss L, Manó S. A new technique of wedge osteotomy to diminish undesirable fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol 2008; 18:485-488.
 52. Csernátony Z, Kiss L, Füleki M, Jónás Z. The useful-harmful collar in cemented THR - Do we really do what we are going to do? Biomechanica Hungarica 2009;II.1:47-49.
 53. Pálinkás J, Szabó I, Harasztosi L, Vass Sz, Soha F, Csernátony Z. Különböző egyensúlyvizsgáló rendszerek összehasonlítása - Előtanulmány a lovasterápia egyensúlyfejlesztő hatásának vizsgálatára. Biomechanica Hungarica 2009;II.1:51-58.
 54. Csernátony Z. A hátsó feltárásból végzett scoliosis műtétek a kezdetektől napjainkig. Biomechanica Hungarica 2009; II.1:59-79.
 55. Gáspár L, Jónás Z, Kiss L, Vereb Gy, Csernátony Z. Coccygectomy has a favorable effect on the intensity, manifestation, and characteristics of pain caused by coccygodynia: a retrospective evaluation of 34 patients followed for 3-18 years. Eur J Orthop Surg Traumatol 2009; 19:403-407.
 56. Szűcs G, Szabó S, Seyawash F, Deák Gy, Daróczi L, Csernátony Z. Műtétekből származó, vérrel kevert csontcement szerkezeti és mechanikai tulajdonságai. Magyar Traumat Ortop 2009;52.3:253-57.
 57. Csernátony Z. Traumatizált ortopédia. Szerelemházasság? Névházasság? Érdekházasság? Magyar Traumat Ortop 2009;52.3:282-85.
 58. Bazsó T, Kiss L, Szeverényi Cs, Csernátony Z. Kristálycukor helye és szerepe a sebkezelésben. Sebkezelés-sebgyógyulás 2009; XII.2:5-14.
 59. Soha F, Szabó I, Harasztosi L, Pálinkás J, Csernátony Z. Development of an accelerometer based motion analysis system for biomedical applications. Acta Physica Debrecina XLIII, 23 (2009) 23-30.
 60. Tiba Zs, Husi G, Manó S, Kiss L, Jónás Z, Nádházi L, Csernátony Z. An easy to use device for lubricity examination. Biomechanica Hungarica 2009; II.2:27-30.
 61. Csernátony Z, Manó S, Kiss L. The geometry of the proximal femur. Biomechanica Hungarica 2009. december; II.2:31-36.
 62. Jónás Z, Kiss L, Szabó J, Soltész I, Gáspár L, Csernátony Z.  Our experiences with the surgical treatment of plantar fasciitis. Eur J Orthop Surg Traumatol (2010) 20:225-227.
 63. Csernátony Z, Kiss L, Szücs G, Jónás Z. Strukturális, szegmentális, proximalis, femoralis allograft alkalmazása kiterjedt periprotetikus csonthiány esetén. Magyar Traumat Ortop 2010;53.1:67-71.
 64. Lázár I, Manó S, Jónás Z, Kiss L, Fábián I, Csernátony Z.  Mesoporous silica-calcium phosphate composites for experimental bone substitution. Biomechanica Hungarica 2010; III.1:151-158.
 65. Tóth K, Sisák K, Nagy J, Manó S, Csernátony Z. Retrograde stem removal in revision hip surgery: removing a loose or broken femoral component with a retrograde nail. Arch Orthop Trauma Surg (2010) 130:813-818.
 66. Csernátony Z, Pálinkás J, Kiss L, Manó S. The injury of the replaced hip in motor vehicle accidents. Literature review. Biomechanica Hungarica 2010.; III.2:41-45.
 67. Karácsonyi Z, Gáspár L, Csernátony Z. Protézisnyak törésének különleges megoldása. Magyar Traumat Ortop 2010;53.4:343-46.
 68. Pálinkás J, Szabó I, Soha F, Bagi Á, Csernátony Z. Terápiás célra használt lovak mozgásértékeinek műszeres vizsgálati lehetősége. Magyar Állatorvosok Lapja 2011, 133:200-206.
 69. Csernátony Z. A medencetáji decubitusok sebészi kezelése.Háziorvosi Továbbképző Szemle 2011;16:388-389.
 70. Molnár Sz, Skapinyecz J, Csernátony Z. A gerincdeformitás kezelése Nicolas Andry előtt. Biomechanica Hungarica 2011; IV.1:61-66.
 71. Tóth K, Sisák K, Wellinger K, Manó S, Horváth Gy, Szendrői M, Csernátony Z. Biomechanical comparison of three cemented stem removal techniques in revision hip surgery. Arch Orthop Trauma Surg (2011) 131:1007-1012.
 72. Csernátony Z, Molnár Sz, Hunya Zs, Manó S, Kiss L. Biomechanical examination of the thoracic spine - the axial rotation moment and vertical loading capacity of the transverse process. Journal of Orthopaedic Research. Journal of Orthopaedic Research 2011;29(12):1904-9.
 73. Manó S, Pálinkás J, Kiss L, Csernátony Z. The influence of lateral knee X-ray positioning on the accuracy of full extension level measurements: an in vitro study. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2012;22(3):245-50.
 74. Molnár Sz, Recarte A, Villafañe O, Lecumberri P, Csernátony Z. Morel-Lavallée syndrome of the tibia. BMJ Case Reports. Published online 2011. DOI:10.1136/bcr.05.2011.4227
 75. Soha F, Szabó I, Harasztosi L, Pálinkás J, Csernátony Z. Development of a balance measurement system for biomechanical applications. Acta Physica Debrecina. XLV, (2011) 186-96.
 76. Szeverényi Cs, Dezső B, Deményi T, Csernátony Z. Vertebral brown tumor in childhood (case report). Surgical Science. Vol 2, No. 6, August 2011. 344-347.
 77. Rybaltovszki H, Mező R, Csernátony Z. A protézis várólista árnyoldalai. Népegészségügy. 2012;90(1)
 78. Bodzay T, Szita J, Manó S, Kiss L, Jónás Z, Frenyó S, Csernátony Z. Biomechanical comparison of two stabilization techniques for unstable sacral fractures. J Orthop Sci. 2012;17(5):574-9.
 79. Klára T, Janositz G, Kovács Gy, Csönge L, Csernátony Z, Lacza Zs. Humán albuminnal kezelt liofilizált strukturális allograftokkal szerzett sebészi tapasztalatok. Magyar Traumat Ortop 2012;55.4:251-58.
 80. Szabó J, Bakó K, Manó S, Csernátony Z. A fájdalomingerület-vezetés spinális gátlásának elvét felhasználó térdmozgató készülék bemutatása. Biomechanica Hungarica 2012; V.1:39-43.
 81. Csernátony Z, Kiss L, Manó S, Hunya Zs. Our experience and early results with a complementary implant for the correction of major thoracic curves. Eur Spine J. 2013 Jun;22(6):1286-91.
 82. Szepesi K, Szücs G, Szeverényi Cs, Csernátony Z. Long-term follow-up of DDH patients who underwent open reduction without a postoperative cast. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2013, Vol 22. No 2. 85-90.
 83. Klára T, Csönge L, Janositz G, Csernátony Z, Lacza Zs. Albumin-coated structural lyophilized bone allografts: a clinical report of 10 cases. Cell Tissue Bank. Volume 14, Issue 1 (2013) 1-9.
 84. Szabó J, Manó S, Lőrincz Á, Győrfi Gy, Kiss L, Csernátony Z. The biological and biomechanical comparison of two bulk bone graft techniques used in case of dysplastic acetabulum. Eur J Orthop Surg Traumatol. Published online 2013. DOI: 10.1007/s00590-013-1246-6.
 85. Pálinkás J, Szabó I, Harasztosi L, Soha F, Manó S, Csernátony Z. Development and characterization of a new measurement technique for monitoring changes in acceleration during hippotherapy. Int Rev Appl Sci Eng 4 (2013) 1, 21-26.
 86. Szeverényi Cs, Csernátony Z, Balogh Á, Varga K.Examples of positive suggestions given to patients undergoing orthopaedic surgeries Interventional Medicine & Applied Science 2013 Vol. 5 (3). 112-115.
 87. Manó S, Hunya Zs, Kósa V, Posgay Gy, Molnár P, Vekerdy-Nagy Zs, Harsányi Zs,Csernátony Z. Angel Heel rendszer: új mérési technika a részleges alsóvégtag-tehermentesítés tanításában és ellenőrzésében. Biomechanica Hungarica, 2013; VI(2): 42-51.
 88. Szabó BA, Kiss L, Manó S, Jónás Z, Lázár I, Fábián I, Dezső B, Csernátony Z. Szuperkritikus körülmények között előállított csontpótló aerogél kompozitok vizsgálata állatkísérleti modelleken. Biomechanica Hungarica, 2013; VI(2): 52-63.
 89. Manó S, Ferencz Gy, Lázár I, Fábián I, Csernátony Z. A Slooff-technika nanokompozit csontpótló anyaggal történő alkalmazhatóságának meghatározása biomechanikai vizsgálatokkal. Biomechanica Hungarica, 2013; VI(2): 64-72.
 90. Szabó J, Manó S, Kiss L, Jónás Z, Csernátony Z. Intraosseous structural graft technique: a new surgical concept in the treatment of superolateral defects in case of dysplastic acetabulum, during hip replacement surgery biomechanical and cadaver experimentations. Eur J Orthop Surg Traumatol. Published online: 8 Oct 2013. DOI 10.1007/s00590-013-1321-z.
 91. Lázár I, Bereczki FH, Manó S, Daróczi L, Deák Gy, Fábián I, Csernátony Z. Synthesis and study of new functionalized silica aerogel poly(methyl methacrylate) omposites for biomedical use. Polymer Composites. Published online: 25 Feb 2014. DOI: 10.1002/pc.22949.
 92. Győrfi Gy, Kósa V, Manó S, Csernátony Z. Kerekesszékkel kombinált halo kezeléssel szerzett tapasztalataink klinikánkon. Fizioterápia 2014. (közlésre elfogadva).
 93. Manó S, Pálinkás J, Szabó J, T. Nagy J, Bakó K, Csernátony Z. Application of a vibrating device for the prevention of flexion contracture after total knee arthroplasty. Eur J Orthop Surg Traumatol. Published online: 29 April 2014. DOI 10.1007/s00590-014-1466-4.

Lektorált folyóiratban megjelent absztraktok

 1. Szepesi K, Jónás Z, Gréczy I, Szűcs G, Csernátony Z, Józsa Zs. Total replacement for dysplastic hip joints without bone grafting using 'press fit' acetabular components for biologic fixation. Int J Artific Organs 1997;20:9. Impakt faktor 0,636
 2. Gáspár L, Szepesi K, Csernátony Z. A térdfunkció javulása totál térdízületi endoprotézis műtéteink után. Magyar Traumat Ortop XLV. évfolyam 2002. 1. Suppl. 24.
 3. Csernátony Z, Manó S, Kiss L, Jónás Z. A háti csigolyák rotációs tengelyének meghatározása: Hol a tengely, hol az igazság? Magyar Traumat Ortop XLV. évfolyam 2002. 1. Suppl. 13.
 4. Csernátony Z, Manó S, Kiss L, Jónás Z. Egy új korrekciós technika, a „Spine Knows Better" a scoliosis sebészetben. Biomechanikai előtanulmány. Magyar Traumat Ortop XLV. évfolyam 2002. 1. Suppl. 13-14.
 5. Csernátony Z, Manó S, Kiss L. Az endoprotetika, mint a természet másolása. Szükségszerűség, vagy csak mert így szoktuk? Magyar Traumat Ortop XLV. évfolyam 2002. 1. Suppl. 14.
 6. Gáspár L, Csernátony Z, Bujdosó M, Szepesi K, Vereb Gy, Bárdos A. Radiological changes in the knee after meniscus and ACL surgery and their effect on the final results. Magyar Traumat Ortop XLVI. évfolyam 2003. 1. Suppl. 24- 25.
 7. Csernátony Z, Nagy N, Kovács Á, Manó S. A Spine Knows Better műtéti technika eddigi fejlesztési eredményei. Magyar Traumat Ortop XLVI. évfolyam 2003. 1. Suppl. 48.
 8. Csernátony Z, Szabó S. Daróczi L. Fooladi S. Vérrel szennyezett csontcement reológiai vizsgálata. Magyar Traumat Ortop XLVI. évfolyam 2003. 1. Suppl. 48-49.
 9. Csernátony Z, Jónás Z, Kiss L, Manó S. A "Rotációs előfeszítettség" Magyar Traumat Ortop        XLVI. évfolyam 2003. 1. Suppl. 49.
 10. Csernátony Z, Molnár Cs. Dermogen-desmogen scoliosis ritka esete. A rare case of desmogen-dermogen scoliosis. Magyar Traumat Ortop XLVII. évfolyam 2004. 1. Suppl. 85.
 11. Soltész I, Gomba Sz, Csernátony Z. A sterno-costo-clavicularis hyperostois. Case report of sterno-costo-clavicular hyperostosis. Magyar Traumat Ortop XLVII. évfolyam 2004. 1. Suppl. 40.
 12. Szabó J, Szabó S. Csernátony Z. A csípő protézis-fej intraoperatív károsodásának vizsgálata (Rheologiai tanulmány). The examination of intraoperative damage of femoral prosthesis head. (Rheological research). Magyar Traumat Ortop XLVII. évfolyam 2004. 1. Suppl. 79.
 13. Bakay A, Csernátony Z, Csönge L, Norman S, Salai M, Arav A. Maintaining viability of osteochondral allografts for transplantation using directional freezing - 1 year follow-up clinical results. Osteoarthritis and Cartilage Vol. 15, 2007. Suppl. B, B69. Impakt faktor 3,572
 14. Szabó J, Manó S, Csernátony Z. Új elven működő tornáztató készülék a posztoperatív flexiós térdízületi kontraktúrák kezelésében. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 16.
 15. Jónás Z, Kiss L, Gáspár L, Szabó J, Csernátony Z. Strukturális proximalis femoralis allograft alkalmazása kiterjedt periprotetikus csonthiány esetén. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 21
 16. Gáspár L, Jónás Z, Soltész I, Szabó J, Csernátony Z. Az elülső keresztszalag pótló műtétek után alkalmazott állandó passzív mozgatókezelés terápiás értéke. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 25.
 17. Csernátony Z, Jónás Z, Kiss L. Cement nélküli moduláris revíziós vápával szerzett kezdeti tapasztalataink. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 32.
 18. Csernátony Z, Kiss L, Manó S. Sterilizálható satupad, egy hasznos segítség az intraoperatív anyagmegmunkáláshoz. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 32.
 19. Soltész I, Kiss L, Csernátony Z. Kétoldali femur varus deformitás korrekciója sorozat osteotomiával. Magyar Traumat Ortop LI. évfolyam 2008. Székesfehérvár Suppl. 46.
 20. Gáspár L, Jónás Z, Szabó J, Soltész I, Csernátony Z. Transarticularis szegezés súlyos deformitások kezelésére. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 5.
 21. Csernátony Z, Füleki M, Hoti R, Lenkei B, Kiss L. A Sanat-R revíziós csípőprotézissel szerzett kezdeti tapasztalataink. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 9.
 22. Csernátony Z, Manó S. 3D nyomtatással segített műtéti tervezés nehéz csípőprotézis műtétek esetén. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 9.
 23. Szabó J, Laczkó A, Manó S, Csernátony Z. ISG (Intraossealis Structuralis Graft) technika I. Új műtéti eljárás a diszpláziás vápa szuperolateralis defektusának pótlására. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 11.
 24. Szabó J, Laczkó A, Manó S, Csernátony Z. ISG (Intraossealis Structuralis Graft) technika II. Alapkutatások. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 11.
 25. Bazsó T, Csernátony Z, Kiss L. Súlyos kísérőbetegségekkel társult krónikus osteomyelitis és talus necrosis műtéti megoldása kristálycukros kezelés segítségével (Esetbemutatás). Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 15.
 26. Győrfi Gy, Szabó J, Manó S, Csernátony Z. Az intraacetabularis Harris plasztika módosítása. Biomechanikai laboratóriumi kísérletek és esetbemutatások. Magyar Traumat Ortop LII. évfolyam 2009. Szolnok Suppl. 20.
 27. Garai I, Barna S, Papp L, Szabados L, Cs. Kiss B, Csernátony Z. Follow up of massive structural allografts with three phase bone scintigraphy and SPECT. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 37 (Suppl. 2), S230, 2010.
 28. Barna S, Szabados L, Balkay L, Papp L, Csernátony Z, Garai I. Evaluation of healing process of bone allograft with bone scan. J Nucl Med. 2011; 52 (Suppl. 1):1386

Értekezések

 1. Csernátony Z, Rácz T. Vese sebfelületének ellátása kollagén szivaccsal és polietilén hálóval. Tudományos diákköri értekezés/diplomamunka (témavezető Dr. Mikó Irén) DOTE Kísérletes Sebészeti Intézet, 1983/1985.
 2. Csernátony Z. Premières expérimentations biomécaniques avec une prothèse fémorale vissée dynamique. Mémoire du DEA en Biomécanique et Biomatériaux (témavezető Prof. François Lavaste) École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Paris, 1993.
 3. Csernátony Z. Egy újípusú háti implatátum, a "CAB" kifejlesztése a scoliosis hátsó behatolásból végzett műtéti kezeléséhez. Ph.D. értekezés (témavezető Prof. Dr. Szepesi Kálmán), DOTE Doktori Iskola Epidemiológiai és klinikai epidemiológiai akkreditált témakör, 1999.
 4. Csernátony Z. A "Spine Knows Better" (SKB) műtéti elvének biomechanikai alapjai és klinikai megvalósítása. Habilitációs tézisek, 2003.

Könyvfejezetek

 1. Csernátony Z. A mozgásszervek biomechanikai vonatkozásai. In: Damjanovich S, Mátyus L. szerk.: Orvosi biofizika. Egyetemi tankönyv 2. kiadás. Medicina 2005.
 2. Szántó J, Csernátony Z, Dezső B, Horváth Á. Rosszindulatú támasztószöveti daganatok. In: Szántó J szerk.: Klinikai onkológia a gyakorlatban. Medicina 2005. ISBN 963 242 973 7
 3. Csernátony Z. Biomechanika. In: Damjanovich S, Fidy J, Szöllősi J szerk.: Orvosi biofizika 2. kiadás. Medicina 2006. ISBN 963 226 024 4
 4. Csernátony Z. A csontok felépítése, fejlődése. In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006. ISBN 963 9214 65 5
 5. Csernátony Z. Konzervatív gyógyító eljárások. In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006. ISBN 963 9214 65 5
 6. Csernátony Z. Alagútszindrómák. In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006.  ISBN 963 9214 65 5
 7. Csernátony Z. Az inak, ínhüvelyek, bursák, fasciák és szalagok betegségei. In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006. ISBN 963 9214 65 5
 8. Csernátony Z. Az ízületek betegségei/Az ízületek fejlődése, felépítése. Az ízületek biomechanikája. In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006. ISBN 963 9214 65 5
 9. Csernátony Z. Sudeck-szindróma (felső vagy alsó végtag reflexdystrophiája). In: Szendrői M szerk.: Ortopédia. Semmelweis 2006. ISBN 963 9214 65 5
 10. Csernátony Z. Structure and development of bones. In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 11. Csernátony Z. Conservative treatment procedures. In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 12. Csernátony Z. Tunnel syndromes. In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 13. Csernátony Z. Disorders of tendons, tendon sheaths, bursae, fasciae and ligaments. In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 14. Csernátony Z. Diseases of joints/The structure of the joints. The biomechanical aspects of joints. In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 15. Csernátony Z. Reflex dystrophy (Sudeck's syndrome). In: M Szendrői: Orthopedics. Semmelweis 2008. ISBN 978 963 9656 93 2
 16. Csernátony Z. Biomechanik. In: S Damjanovich, J Fidy, J Szöllősi: Biophysik für mediziner. Medicina 2008. ISBN 978 963 226 140 9
 17. Csernátony Z. Biomechanics. In: S Damjanovich, J Fidy, J Szöllősi: Medical Biophysics. Medicina 2009. ISBN 978 963 226 127 0
 18. Csernátony Z. A gerinc elváltozásai. In: Vekerdy-Nagy Zs szerk.: Rehabilitációs orvoslás. Medicina 2010. ISBN 978 963 226 276 5
 19. Csernátony Z, Manó S, Kiss L. Aiming accuracy and reliable opposite site cortical sparing wedge osteotomy technique – A surgical trick. In: The role of osteotomy in the correction of congenital and acquired disorders of the skeleton. Edited by James P. Waddell, 2012. ISBN 978-953-51-0495-7.

Felkért referátumok

 1. Csernátony Z. Le monde de l’invention dans le domain de la santé humaine./A feltalálók világa a humán egészségügyben/  (Felkért előadás orvos-feltalálói tapasztalataimról.) European Patent Office, Medical Division, München, 1999. november.
 2. Csernátony Z. Controversial Biomechanics of the Dorsal Spine. Cedars-Sinai Institute for Spinal Disorders, California, Los Angeles, La Quinta, 2004. február
 3. Csernátony Z. New Technology for Scoliosis Correction.Third Annual Symposium on Current Concepts in Spinal Disorders, Cedars-Sinai Institute for Spinal Disorders, California, Los Angeles, La Quinta, 2004. február
 4. Csernátony Z. Kiegészítő háti implantátum a gerincferdülés műtéti kezeléséhez.Egyetemi Innovációs Fórum, Debrecen, 2004. március 30.
 5. Csernátony Z. A „Spine Knows Better” műtéti elv kifejlesztésének eddigi eredményei.Tudományos ülés, Réthy Pál Kórház Békéscsaba, 2004. április 15.
 6. Csernátony Z. A Debreceni Egyetem Biomechanikai Kutatólaboratóriumának bemutatása: történet és tudományos irányvonalak.I. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 7. Csernátony Z. Gerincsebészeti K+F tevékenységeink. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat.DAB Székház, Debrecen, 2004. november 22.
 8. Csernátony Z. Patológiás törések és kezelésük. Előkészítő tanfolyam szakorvosjelöltek részére. DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen, 2004. október 20.
 9. Csernátony Z. CAB hook and „Spine Knows Better” (SKB) surgical method. Stryker Spine MeetingBordeaux, France 2004. december 2-3.
 10. Csernátony Z. The CAB hook and The „Spine Knows Better” technique in scoliosis surgery.Second Annual Meeting of the Spine Experts GroupBudapest, 2004. december 9-11.
 11. Csernátony Z. A DEOEC Ortopédiai Klinika és annak Biomechanikai Kutatólaboratóriuma kutatási témái. Sanatmetal csípő protézisek. (Felkért előadás kínai orvosdelegációnak)Eger, 2005. május 11.
 12. Csernátony Z. Revíziós csípő protetika: tudományos kihívások és üzleti elvárások. Genomnanotech Debrecen, Regionális Egyetemi Tudásközpont Nyílt NapDebrecen, 2005. június 30.
 13. Csernátony Z. Rehabilitáció az ortopéd- és reumasebészetben.Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIV. VándorgyűléseDebrecen, 2005. szeptember 15-17.
 14. Csernátony Z. A spacer OEP finanszírozás kérdései. MOT Endoprotetikai Kerekasztal ülés. Szolnok, 2005. november 05.
 15. Csernátony Z. Our early experiences with high-tech biomechanical measuring techniques. Workshop on experimental techniques in Biomechanics. Budapest, 2005. november 25.
 16. Csernátony Z. Szakmai protokollok és a gyógyítás szabadsága az ortopédiában. VI. Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN VI.)Debrecen, 2006. május 11-12.
 17. Csernátony Z. Totál térdízületi endoprotézis beültetése navigációval. A térd. Ortopédia-reumatológia közös referáló tudományos rendezvény. Debrecen, 2006. május 18.
 18. Csernátony Z. Tévedések, tévhitek és tévutak a scoliosis kezelésében. Biomechanika, terápia, prognosztika és egy kis pszichológia. TENS terápia a gyógyításban. Gyógyfürdők, gyógymasszász és gyógytorna a betegekért. Kreditpontos továbbképzés. Hajdúszoboszló, 2006. május 27.
 19. Csernátony Z, Manó S. Revíziós endoprotetika: tudományos kihívások, klinikai és üzleti elvárások… Beszámoló a GND RET projekt 2006. év első féléves eredményeiről. Konzorciumi ülés.  Debrecen, 2006. június 09.
 20. Csernátony Z, Manó S, Szűcs G, Ruszthi P, Novák L. A rapid prototyping technológia nyújtotta lehetőségek a mozgásszervi sebészetben.Rapid prototype alkalmazása az orvostudományban. Workshop.Debrecen, DAB Székház, 2006. október 13.
 21. Szepesi K, Csernátony Z. Megfigyeléseink a DURALOC (De Puy) vápák dysplasiás  csípőkbe történt beültetése után több mint 10 (10 -14 ) évvel. Protézis Kerekasztal Megbeszélés.Kaposvár, 2006. november 4.
 22. Csernátony Z. Protézis szövődmények: luxáció, szeptikus és aszeptikus lazulás, revízió.   A csípő. Ortopédia-reumatológia közös referáló tudományos rendezvény.Debrecen, 2007. január 18.
 23. Csernátony Z. A mozgatórendszer biomechanikája.Kineziológiai alapismeretek. Továbbképző tanfolyam szakorvosjelölteknek.Debrecen, 2007. február 26.
 24. Csernátony Z. A mozgatórendszer biomechanikája.Kineziológiai alapismeretek. Továbbképző tanfolyam szakorvosjelölteknek.Debrecen, 2008. június 12.
 25. Csernátony Z. Ütközésvizsgálatok biomechanikai megközelítésben.XXXIII. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia.Tata, 2009. május 14-15.
 26. Csernátony Z. Ortopédsebészet, reumasebészet.III. Reuma Nap és Kapcsolat Napja.Debrecen, 2010. február 19.
 27. Csernátony Z. A betegek épsége – a szabályok sértése. Nehéz esetek az endoprotetikában.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 28. Csernátony Z. A mozgatórendszer biomechanikája.Kineziológiai alapismeretek. Továbbképző tanfolyam rehabilitációs szakorvosjelölteknek.Debrecen, 2011. június 20.
 29. Csernátony Z. Válogatott mozgásszervi onkológiai esetek.Sugárterápia a klinikai gyakorlatban III. Fókuszban a beteg. Individualizált „high tech” integrált radioterápia. Akkreditált kötelező szinten tartó tanfolyam.Debrecen, 2012. február 3-7.
 30. Csernátony Z. Egy híján 20. „Együttműködéssel az ortopédiai betegellátásért 2012”. Klinikák órája. Szimpózium. Tata, 2012. május 18-19.
 31. Csernátony Z. Orvostechnológiai eszközök bemutatása.Day One Capital Projektbemutató Nap. Debrecen, 2012. március 12.
 32. Csernátony Z. A csípő endoprotetika új indikációi - kötelességeink és lehetőségeink.Magyar Balneológiai Egyesület Nagygyűlése.Hajdúszoboszló, 2012. november 23-25.
 33. Csernátony Z. Gerincszabályozás - új trend a deformitás sebészetben. Magyar Balneológiai Egyesület Nagygyűlése.Hajdúszoboszló, 2012. november 23-25.
 34. Csernátony Z. Research activity in the Laboratory of Biomechanics University of Debrecen.Tyumen (Oroszország), 2013.december 8-11.
 35. Csernátony Z. Geometrical analysis of scoliotic deformity and correcting manoeuvres.Baise (Kína), 2013. november 28-december 5.
 36. Csernátony Z. Our early experience and results with the use of the CAB hook in idiopathic scoliosis.Baise (Kína), 2013. november 28-december 5.
 37. Csernátony Z. New Technology for Scoliosis Correction The „Spine Knows Better” (SKB) method.Baise (Kína), 2013. november 28-december 5.
 38. Csernátony Z. Biomechanical examinations to determine of the axial rotation of the thoracic vertebra.Baise (Kína), 2013. november 28-december 5.
 39. Csernátony Z. The „Rotational Preconstraint” hypothesis.Baise (Kína), 2013. november 28-december 5.
 40. Csernátony Z. Alázat vs. gyalázat. A nagyízületi revíziós endoprotetika néhány égető kérdése az utóbbi idők hazai gyakorlatában.Endoprotetikai Kerekasztal Megbeszélés.Szolnok, 2014. november 8.
 41. Csernátony Z. OrtopédsebészetAktualitások a reumatológiában. Kötelező szinten tartó és szabadon választható tanfolyam.Debrecen, 2015. február 23-36.
 42. Csernátony Z. Options offered by 3D printing in bone surgery and related biomechanical research. 9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik.Bonn, 2015. május 6-8.
 43. Csernátony Z.Primer térd TEP hagyományos instrumentáriummal. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2015. évi közös Kongresszusa.Szombathely-Sárvár, 2015. június 11-13.
 44. Csernátony Z. Az Ortopédiai Klinika sportorvosi és a Biomechanikai Laboratórium háttértudományi részvételének lehetőségei a SET programban. Sport-Egészség-Debrecen Konferencia.Debrecen, 2015. november 26-27.
 45. Csernátony Z.3D nyomtatás az ortopédia területén. Biomechanika: a mechanika és az orvostudomány közös evolúciója.A Magyar Tudomány Ünnepe 2015. Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya és az Orvosi Tudományok Osztálya közös tudományos ülése.Budapest, 2015. november 27.

Kongresszusi előadások

 1. Csernátony Z, Rácz T. Vese sebfelületének ellátása collagen szivaccsal és polyamid hálóval. Poszter. X. Kísérletes Sebészeti Kongresszus, Zalaegerszeg, 1985. augusztus 26-28.
 2. Mándi A, Erdődi K, Csernátony Z. Calcitonin bei Metastatischen Knochenschmerzen. 34. Tagung der Gesellschaft für Orthopädie der DDR, Gera, 1988. április 18-21.
 3. Mándi A, Szepesi K, Mórocz I, Csernátony Z. Pain releaving effect of calcitonin in metastatic bone tumors. 17th Symposium of the European Society of Osteoarthrology, Budapest, 1988. augusztus 31.
 4. Erdődi K, Mándi A, Csernátony Z. A calcitonin mint fájdalomcsillapító csontmetastasisban. A Magyar Ortopéd Társaság Vándorgyűlése, Eger, 1988. szeptember 1.
 5. Csernátony Z, Póti L. A csontmetastasisok kezelési stratégiája. Fiatal Orvosok Fóruma, Budapest, 1988. november 28.
 6. Csernátony Z, Gáspár L, Nagy A. A femurfej avascularis necrosisa esetén végzett osteotomiák biomechanikai vonatkozásai. A Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusa Budapest, 1989. augusztus 24-26.
 7. Csernátony Z, Soltész I. Ízületi deformitások arthritis uricában. Fiatal Orvosok Fóruma, Budapest, 1989. november 27.
 8. Csernátony Z, Mórocz I. A synovialis chondromatosisról egy eset kapcsán. Fiatal Orvosok Fóruma, Budapest, 1989. november 27.
 9. Mándi A, Erdődi K, Csernátony Z. Csontmetastasisos fájdalmak enyhítése Caltinoninnal. Debreceni Akadémiai Bizottság, Ortopédiai Tudományos Ülés, 1989. november 27.
 10. Csernátony Z, Benkő K, Soltész I. A combnyak antetorsioja TEP műtétes betegeknél. IV. Osteológiai Napok, Salgótarján, 1992. november 12-14.
 11. Csernátony Z, Bene Sz. A Voltaren készítmények szerepe ortopédiai betegségek kezelésében. Debreceni Akadémiai Bizottság, Ortopédiai Tudományos Ülés, 1993. január 15.
 12. Szepesi K, Csernátony Z. Csípő- és térdízületi endoprotézis beültetés. DAB Tudományos Ülés, Debrecen, 1993. február 5.
 13. Szepesi K, Rigó J, Csernátony Z, Szűcs G. Erste Erfahrungen mit Pfannen mit poröser Oberfläche bei dysplastischen Hüften. Congresso Alpe-Adria-Pannonia, Udine, 22-23 Octobre 1993.
 14. Csernátony Z. Le système des crochets à appui bilatérale. Réunion Annuelle du Groupe "Spine System", Courchevel, 1994. március 18-20.
 15. Szepesi K, Rigó J, Csernátony Z. “Duraloc” vápák alkalmazása dysplasiás csípőízületek protetizálásánál. MOT Kongresszus Debrecen, 1994. június 9-11.
 16. Csernátony Z. A műtéti derotálás korlátai a CD elvű műtéteknél. A Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusa Szeged, 1994. június 9-11.
 17. Szepesi K, Jónás Z, Szűcs G, Csernátony Z, Józsa Zs. Total replacement of dysplastic hip joints without bone grafting using "press fit" acetabular components for biological fixation. XXIV. Congress of ESAO Budapest 1997. október 16-18.
 18. Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. A graft helyzetének hatása a klinikai eredményre elülső keresztszalagpótló műtétek után. A Magyar Ortopéd Társaság 40. Kongresszusa, Szekszárd, 1997. június 19-21.
 19. Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. Acut arthroscopy. XVI. Hungarian Experimental Surgical Congress, Debrecen, 1997. szeptember 25-27.
 20. Gáspár L, Farkas Cs, Szepesi K, Csernátony Z. Therapeutic value of continuous passiv motion after anterior cruciate replacement. XVI. Hungarian Experimental Surgical Congress, Debrecen, 1997. szeptember 25-27.
 21. Csernátony Z, Gáspár L, Benkő K, Fekete Zs, Soós P, Nyulasi T, Szepesi K, Jónás Z. Experimental studies for the surgical correction and fixation of dorsal spine deformities. XVI. Hungarian Experimental Surgical Congress, Debrecen, 1997. szeptember 25-27.
 22. Gáspár L, Farkas Cs, Szepesi K, Csernátony Z. Therapeutic value of continuous passive motion after anterior cruciate replacement. Poszter. ESSKA 8. Kongresszusa, Nice, France, 1998. április 29-május 2.
 23. Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. A patello-femoralis elváltozások kezelése osztályunkon. A Magyar Artroszkópos Társaság 2. Kongresszusa, Budapest, 1998. október 16-17.
 24. Csernátony Z. Módosított implantátum a háti scoliosis műtéti korrekciójához. Debreceni Akadémiai Bizottság - DOTE Ortopédiai Klinika Tudományos Ülése, 1998. november 23.
 25. L. Gáspár, K. Szepesi, L. Varga, Z. Csernátony Z. Long term results of the operative treatment of coccygodynia. SICOT 21st Congress. Sidney, Australia, 18-23 April 1999
 26. Szepesi K, Csernátony Z, Szűcs G, Fazekas K. Unsere Ergebnisse mit der Acetabulum-Plastik nach Pemberton. 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Gmunden, 1999. május 19-23.
 27. Szepesi K, Csernátony Z, Szűcs G, Fazekas K. Prothesierung dysplastischer Hüftgelenke im juvenilen Alter mit press-fit Hüftpfanne ohne Knochengraft. 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Gmunden, 1999. május 19-23.
 28. Szepesi K., Jónás Z., Csernátony Z. Dysplasiás csípők protetizálása fiatal korban Press fit vápával csontgraft nélkül. A Magyar Ortopéd Társaság 42. kongresszusa Kaposvár, 1999. június 17-19.
 29. Gáspár L, Szepesi K, Varga L, Csernátony Z. A coccygodynia műtéti kezelése. Hosszú távú eredmények. A Magyar Ortopéd Társaság 42. kongresszusa Kaposvár, 1999. június 17-19.
 30. Jónás Z, Csernátony Z, Gáspár L. Metallózis: térdízületi artroplasztika ritka szövődménye. A Magyar Ortopéd Társaság 43. Kongresszusa Debrecen, 2000. június 1-3.
 31. Csernátony Z, Jónás Z. Módosított Luque műtét. A Magyar Ortopéd Társaság 43. Kongresszusa Debrecen, 2000. június 1-3.
 32. Gáspár L,Farkas Cs, Csernátony Z.  Térdízületi meniscectomia után kialakuló radiológiai elváltozások és ezek összefüggése a térdfunkció romlásával. A Magyar Ortopéd Társaság 43. Kongresszusa Debrecen, 2000. június 1-3.
 33. Szabó É, Csernátony Z. Rehabilitációs lehetőségek idiopathiás scoliosis kezelésében. A Magyar Ortopéd Társaság 43. Kongresszusa Debrecen, 2000. június 1-3.
 34. Csernátony Z. Biomechanikai kutatásaink. A DEOEC Ortopédiai Klinikájának és a DAB Gyakorlati és Kísérletes Sebészeti Munkabizottságának jubileumi ülése, 2000. december 1.
 35. Szepesi K, Csernátony Z, Szűcs G, Bujdosó M. Long-Term (ten year) Results of  Polygonal Triple Pelvic Osteotomy. 5th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Rhodos, 2001. június 3-7.
 36. Csernátony Z, Manó S. A háti csigolyák axiális rotációjának vizsgálata. A Magyar Ortopéd Társaság 44. Kongresszusa Zalakaros, 2001. május 17-19.
 37. Szepesi K, Pósán E, Hársfalvi J, Gáspár L, Csernátony Z, Udvardy M. Perthes-kór súlyos formáinak előfordulása 4 esetben a Leiden mutáció homozygta formájával társulva. A Magyar Ortopéd Társaság 44. Kongresszusa Zalakaros, 2001. május 17-19.
 38. Szepesi K, Szűcs G, Csernátony Z. The results of early open reduction of congenitally dislocated hips ofter bony maturation. 4th Central European Orthopaedic Congress, Cavtat, Horváthország 2002. május 30- június 1.
 39. Csernátony Z, Manó S, Kiss L. A háti csigolyák axiális rotációs tengelyének meghatározása: hol a tengely, hol az igazság? A Magyar Ortopéd Társaság 45. Kongresszusa Pécs, 2002. június 20-22.
 40. Csernátony Z, Manó S, Kiss L, Jónás Z. Egy új korrekciós technika, a "Spine knows better" a scoliosis sebészetben.Biomechanikai előtanulmány. A Magyar Ortopéd Társaság 45. Kongresszusa Pécs, 2002. június 20-22.
 41. Csernátony Z, Manó S, Kiss L. Az endoprotetika, mint a természet másolása. Szükségszerűség, vagy csak mert így szoktuk? A Magyar Ortopéd Társaság 45. Kongresszusa Pécs, 2002. június 20-22.
 42. Szepesi K, Pósán E, Szűcs , Hársfalvi J, Csernátony Z. Four Cases of  Severe Forms of Perthes Disease Associated with APC Resistance due to Homozygosity for Mutant Factor V (Leiden). The 2nd Congress of the International Federation of Pediatric Orthopaedic Societies Sendai, Japan, 2001. november 1-3.
 43. Molnár Sz, Csernátony Z, Manó S, Kiss L. The determination of the rotational axis of the thoracic spine. Annual Meeting of Junior Orthopaedists, Kecskemét, 2002. október 11-12.
 44. Gáspár L, Csernátony Z. Radiológiai elváltozások menisectomia és keresztszalagpótló műtétek után. Magyar Artroszkópos Társaság V. kongresszusa, Salgótarján, 2002. november 29-30.
 45. Zörgő Z, Hajdu A, Manó S, Csernátony Z, Molnár Sz. Analyzis of a new femur lengthening surgery. IEEE IASTED International Conference on Biomechanics (BioMech 2003) Rhodes, Greece 2003.
 46. Csernátony Z, Hajdu A, Manó S, Zörgő Z. Egy új csontnyújtási eljárás elemzése az Ansys-szal. Magyarországi ANSYS Felhasználói Konferencia, Budapest 2003.
 47. Gáspár L, Csernátony Z, Bujdosó M, Szepesi K, Vereb Gy, Bárdos A.Radiológiai elváltozások és azok hatása a végső eredményre meniscus és keresztszalag műtéteket követően Radiological changes in the knee after meniscus and ACL surgery and their effect on the final results A Magyar Ortopéd Társaság 46. KongresszusaBudapest, 2003. június 19- 21.
 48. Csernátony Z, Molnár Cs. Dermogen-desmogen scoliosis ritka esete. A rare case of desmogen-dermogen scoliosis.A Magyar Ortopéd Társaság 47. KongresszusaSzeged, 2004. június 9-12.
 49. Szabó J, Szabó S, Csernátony Z. A csípő protézis fej intraoperatív károsodásának vizsgálata. Rheológiai tanulmány. The examination of intraoperative damage tu femoral prosthesis head. Rheological research. A Magyar Ortopéd Társaság 47. KongresszusaSzeged, 2004. június 9-12.
 50. Soltész I, Gomba Sz, Csernátony Z. A sterno-costo-clavicularis hyperostosis. Case report of sterno-costo-clavicular hyperostosis.A Magyar Ortopéd Társaság 47. KongresszusaSzeged, 2004. június 9-12.
 51. Fooladi S, Szabó S, Szűcs G, Daróczi L, Deák Gy, Csernátony Z.A vérrel való szennyeződés hatása a csontcement ultrastruktúrájára ésmechanikai tulajdonságaira.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 52. Manó S, Molnár Sz, Csernátony Z.A háti gerinccsatorna térfogat mozgásokkal összefüggő változásainakvolumetriás vizsgálata.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 53. Csernátony Z, Gáspár L, Molnár Sz, Fooladi S.A „rotációs előfeszítettség”, mint lehetséges etiopatológia a gerincferdüléskialakulásában.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 54. Molnár Sz, Manó S, Kiss L, Csernátony Z.A háti csigolyák axiális rotációs tengelyének in vitro meghatározása.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 55. Pálinkás J, Daróczi L, Pék Gy, Manó S, Csernátony Z.Elektronikus járósarok az alsóvégtagi tehermentesítés betanítására éskontrolljára.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 56. Hajdú A, Manó S, Zörgő Z, Csernátony Z.A hosszú csövescsontok hosszabbításának „Spiral Cut” módszere1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 57. Csernátony Z, Manó S, Pálinkás J.CAB: Egy új típusú implantátum a háti gerincszakasz görbületénekkorrekciójára.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 58. Csernátony Z, Manó S, Pálinkás J, Kovács Á.A Spine Knows Better műtéti technikájának kidolgozásával eddig elérteredményeink.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 59. Manó S, Nagy N, Csernátony Z.Gerincsebészeti műtőasztal tervezése.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 60. Szabó J, Szűcs G, Szabó S, Csernátony Z.A totál endoprotézisek korai lazulásának balesetszerű oka: reológiaitanulmány.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 61. Kiss L, Manó S, Molnár Sz, Csernátony Z.Sikertelen felső ugróízületi protézisműtét salvage technikája: az Ankle BallSpacer - biomechanikai előtanulmány.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 62. Szakál Z, Zsoldos I, Csernátony Z.Gyors prototípus gyártás alkalmazása a humángyógyászat területén.1. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2004. június 11-12.
 63. Szekanecz Z, Matesz K, Dezső B, Csernátony Z, Gáspár Lilla, Szabó J, Szepesi K, Gáspár LeventeA csípő totál endoprotézis kilazulása: a fájdalom, funkciókárosodás és synovialis idegvégződések összefüggései.Magyar Reumatológusok Egyesülete, VándorgyűlésBudapest, 2004. október 7-10.
 64. Csernátony Z.Elektronikus járósarok használata a részleges alsóvégtagi tehermentesítésben.VIII. Magyar Podiátriai és Lábsebészeti VándorgyűlésHortobágy, 2004. november 26-27.
 65. Csönge L, Csernátony Z, Bakay A.Minőségbiztosítás a mozgásszervi szövettranszplantációban a szövetbank és a klinikum oldalán.A Magyar Ortopéd Társaság 48. KongresszusaSalgótarján-Galyatető, 2005. június 9-11.
 66. Csernátony Z, Jónás Z, Kiss L, Hunya Zs.Csontpótlási gyakorlatok a DEOEC Ortopédiai Klinikán.A Magyar Ortopéd Társaság 48. KongresszusaSalgótarján-Galyatető, 2005. június 9-11.
 67. Jónás Z, Gáspár L, Hunya Zs, Soltész I, Csernátony Z.Csípőprotézisek revíziója során használt spacerekkel szerzett tapasztalataink.A Magyar Ortopéd Társaság 48. KongresszusaSalgótarján-Galyatető, 2005. június 9-11.
 68. Molnár Sz, Csernátony Z, Manó S, Kiss L.A háti csigolyák axiális rotációs tengelyének in vitro meghatározása – egy elhanyagolt komponens: a rotáció.A Magyar Ortopéd Társaság 48. KongresszusaSalgótarján-Galyatető, 2005. június 9-11.
 69. Bodzay T, Szita J, Manó S, Jónás Z, Csernátony Z.Biomechanische Vergleichuntersuchung der Operativen Stabilisierten Kreuzbeinfrakturen.Beckenverletzungen, Beckenring und Azetabulum.Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie 2005. október 6-8 Salzburg, Ausztria
 70. Kiss L, Jónás Z, Noviczki M, Csernátony Z.Totál térdízületi endoprotézis késői szeptikus szövődményének megoldása az implantátumok megtartásával – EsetismertetésFiatal Ortopéd Orvosok FórumaSzekszárd, 2005. október 7-8.
 71. Csernátony Z, Manó S, Ruszthi P, Bognár L, †Csécsei Gy. Rapid prototyping technikák alkalmazásának lehetőségei. A Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság X. Kongresszusa Galyatető, 2005. november 10-12.
 72. Csernátony Z. New concept, implant & surgical technique for the surgical correction of the scoliotic spine.Healtcare & Biopartnering Event – BioWales 2006 Cardiff, Wales, 23-24 March 2006
 73. Csernátony Z, Manó S, Ruszthi P, Novák L.A rapid prototyping technológia nyújtotta lehetőségek a mozgásszervi sebészetben.A Magyar Ortopéd Társaság 49. KongresszusaBudapest, 2006. június 8-10.
 74. Szeverényi Cs, Csernátony Z.Kümmel-Verneuil szindróma áttekintése egy eset kapcsán.A Magyar Ortopéd Társaság 49. Kongresszusa/ Fiatal Ortopéd Orvosok Fóruma Budapest, 2006. június 8-10.
 75. Karácsonyi Z, Juhász T, Matta Cs, Zákány R, Csernátony Z.Mesterséges ostechondralis graftok elõállítására irányuló kísérletek porcosodó, high density mesenhymalis sejtkultúrák felhasználásával.A Magyar Ortopéd Társaság 49. Kongresszusa/ Fiatal Ortopéd Orvosok FórumaBudapest, 2006. június 8-10.
 76. Hunya Zs, Manó S, Molnár Sz, Sikula J, Csernátony Z.A thoracalis csigolyák processus transversusainak radiológiai és mechanikai vizsgálata I.A Magyar Ortopéd Társaság 49. Kongresszusa/ Fiatal Ortopéd Orvosok FórumaBudapest, 2006. június 8-10.
 77. Molnár Sz, Manó S, Hunya Zs, Sikula J, Csernátony Z.A thoracalis gerinc processus transversusainak radiológiai és mechanikai vizsgálata II.A Magyar Ortopéd Társaság 49. Kongresszusa/ Fiatal Ortopéd Orvosok FórumaBudapest, 2006. június 8-10.
 78. Jónás Z, Manó S, Kiss L, Csernátony Z.„Unit rod” sacralis stabilitásának fokozása DTT-vel - in vitro biomechanikai tanulmányA Magyar Ortopéd Társaság 49. KongresszusaBudapest, 2006. június 8-10.
 79. Pálinkás J, Csernátony Z.A lovaglásban használt különbözõ jármódok és üléstípusok hatása a lumbális lokalizációjú gerincproblémákra.A Magyar Ortopéd Társaság 49. KongresszusaBudapest, 2006. június 8-10.
 80. Szabó J, Szabó S, Karácsonyi Z, Csernátony Z. Speciális alsó végtagi biomechanikai viszonyok között kialakult fáradásos tibia törés elemzése (Multicenter Study).A Magyar Ortopéd Társaság 49. KongresszusaBudapest, 2006. június 8-10.
 81. Csernátony Z, Manó S, Hruszti P, Novák L.A rapid prototyping technológia nyújtotta lehetőségek a mozgásszervi sebészetben.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 82. Szabó J, Szabó S, Karácsonyi Z, Csernátony Z.Speciális alsó végtagi biomechanikai viszonyok között kialakult fáradásos tibia törés elemzése.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 83. Manó S, Csernátony Z, Horváth R.Biomechanikai anyagvizsgálatok a Debreceni Egyetemen.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 84. Pálinkás J, Daróczi L, Csernátony Z.Elektronikus járósarok klinikai alkalmazása a tehermentesítés tanításában.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 85. Szűcs G, Szabó S, Fooladi S, Deák Gy, Daróczi L, Csernátony Z.A csontcement mechanikai és szerkezeti tulajdonságai.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 86. Hunya Zs, Manó S, Molnár Sz, Kollár J, Csernátony Z.A thoracalis csigolyák processus transversusainak radiológiai és mechanikai vizsgálata I.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 87. Molnár Sz, Manó S, Hunya Zs, Sikula J, Csernátony Z.A thoracalis csigolyák processus transversusainak radiológiai és mechanikai vizsgálata II.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 88. Jónás Z, Manó S, Kiss L, Csernátony Z.  „Unit rod” sacralis stabilitásának fokozása DTT-vel – in vitro biomechanikai tanulmány.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 89. Bodzay T, Szita J, Manó S, Kiss L, Jónás Z, Csernátony Z.Műtétileg stabilizált sacrumtörések összehasonlító biomechanikai vizsgálata.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 90. Pálinkás J, Szabó I, Csernátony Z.Gyorsulásmérő használata a lovaglásban kialakuló erőhatások elemzésére.2. Magyar Biomechanikai KonferenciaDebrecen, 2006. június 30-július 1.
 91. Bakay A, Csönge L, Salai M, Norman S, Arav A, Csernátony Z.Maintaining viability of osteochondral allografts for transplantation using directional freezing – 1 year follow-up clinical results.15th International Congress of the European Association of Tissue BanksOctober 4-7, 2006 Bulgaria
 92. Bakay A, Csönge L, Csernátony Z, Amir A, Sachi N.A “Directional Freezing” technikával kezelt osteochondralis allograftok klinikai vizsgálatának kezdeti tapasztalatai.A Magyar Artroszkópos Társaság 2006. évi KongresszusaTata, 2006. november 17-18.
 93. Bakay A, Csönge L, Salai M, Norman S, Arav A, Csernátony Z.Maintaining viability of osteochondral allografts for transplantation using directional freezing – 1 year follow-up clinical results.8th EFORT CongressMay 11-15, 2007 Florence, Italy
 94. Csernátony Z, Kiss L, Jónás Z.Egy metszéses, elülső feltárásból végzett minimál invazív csípő protetizálás.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 95. Csernátony Z, Kiss L, Jónás Z.Cementnélküli revíziós vápa és rögzítéstechnikája.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 96. Csernátony Z.Módosított cerclage technika.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 97. Csernátony Z.Kié a röntgenfelvétel? Törvénytisztelet szülte defenzív pazarlás és egészségkárosítás.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 98. Gáspár L, Jónás Z, Hunya Zs, Soltész I, Csernátony Z.Szeptikus csípőprotézisek revíziója klinikánkon.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 99. Jónás Z, Kiss L, Szabó J, Csernátony Z.Periprotetikus femurtörések ellátása klinikánkon.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 100. Kiss L, Manó S, Csernátony Z. Nyitó- és záróék osteotomiák műtéttechnikai módosítása és biomechanikai elemzése.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 101. Szepesi K, Csernátony Z.A 10 fokos inzertek erős kopása meredek helyzetben beültetett cement nélküli vápákban 10 évnél hosszabb megfigyelési idő után. 6 eset bemutatása.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 102. Karácsonyi Z, Soltész I, Csernátony Z.Epiphyseolysis capitis femoris lenta miatt végzett kettős kanülált csavarozás után bekövetkezett patológiás subtrochanter femur törés. Esetbemutás.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 103. Szeverényi Cs, Fazekas K, Csernátony Z.SpineCor fűzővel elért eredményeink.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi közös Kongresszusa és Fiatalok FórumaNyíregyháza, 2007. június 20-23.
 104. Bakay A, Csernátony Z, Csönge L, Norman S, Salai M, Arav A.Maintaining viability of osteochondral allografts for transplantation using directional freezing. 1 year follow-up clinical results.7th World Congress of the International Cartilage Repair Society (ICRS)Sep 29-Oct 02, 2007 Warsaw, Poland
 105. Manó S, Csernátony Z.Mozgatóberendezés tervezése a térdízület posztoperatív rehabilitációjának elősegítésére.3. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2008. július 4-5.
 106. Lázár I, Kiss L, Manó S, Fábián I, Csernátony Z.New nanostructured materials for experimental bone replacement.3. Magyar Biomechanikai KonferenciaBudapest, 2008. július 4-5.
 107. Csernátony Z, Jónás Z, Kiss L. Cement nélküli moduláris revíziós vápával szerzett kezdeti tapasztalataink.  A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 108. Csernátony Z, Kiss L, Manó S. Sterilizálható satupad, egy hasznos segítség az intraoperatív anyagmegmunkáláshoz.  A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 109. Szabó J, Manó S, Csernátony Z. Új elven működő tornáztató készülék a posztoperatív flexiós térdízületi kontraktúrák kezelésében.  A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 110. Jónás Z, Kiss L, Gáspár L, Szabó J, Csernátony Z. Strukturális proximalis femoralis allograft alkalmazása kiterjedt periprotetikus csonthiány esetén. A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 111. Gáspár L, Jónás Z, Soltész I, Szabó J, Csernátony Z. Az elülső keresztszalag pótló műtétek után alkalmazott állandó passzív mozgatókezelés terápiás értéke.  A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 112. Soltész I, Kiss L, Csernátony Z. Kétoldali femur varus deformitás korrekciója sorozat osteotomiával.  A Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa  Székesfehérvár, 2008. június 19-21.
 113. Csernátony Z, Kiss L.A CAB horgok alkalmazása hátsó gerincstabilizációra.A Magyar Traumatológus Társaság 2009. évi Kongresszusa és Fiatalok FórumaTapolca, 2009. május 7-9.
 114. Csernátony Z, Manó S.3D nyomtatással segített műtéti tervezés nehéz csípőprotézis műtétek esetén.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 115. Csernátony Z, Füleki M, Hoti R, Lenkei B, Kiss L. A Sanat-R revíziós csípőprotézissel szerzett kezdeti tapasztalataink.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 116. Győrfi Gy, Szabó J, Manó S, Csernátony Z. Az intraacetabularis Harris plasztika módosítása. Biomechanikai laboratóriumi kísérletek és esetbemutatások.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 117. Bazsó T, Csernátony Z, Kiss L. Súlyos kísérőbetegségekkel társult krónikus osteomyelitis és talusnecrosis műtéti megoldása kristálycukros kezelés segítségével (Esetbemutatás).A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 118. Szabó J, Laczkó A, Manó S, Csernátony Z. ISG (Intraossealis Structuralis Graft) technika I. Új műtéti eljárás a diszpláziás vápa szuperolateralis defektusának pótlására, csípőprotézis beültetése során.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 119. Szabó J, Laczkó A, Manó S, Csernátony Z. ISG (Intraossealis StructuralisGraft) technika II. Alapkutatások.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 120. Gáspár L, Jónás Z, Szabó J, Soltész I, Csernátony Z.Transarticularis szegezés súlyos deformitások kezelésére.A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság SzekcióüléseSzolnok, 2009. június 25-27.
 121. Bazsó T, Kiss L, Szeverényi Cs, Csernátony Z.Mire kell a láb? Dilemma az orvos-szakmaiság és a humán empátia határmezsgyéjén – esetismertetés.XIII. Magyar Lábsebészeti és Podiátriai Vándorgyűlés nemzetközi részvétellelLajosmizse, 2009. november 27-28.
 122. Kiss L, Manó S, Csernátony Z. Nyitó és záró ékosteotomiák műtéttechnikai módosítása.XIII. Magyar Lábsebészeti és Podiátriai Vándorgyűlés nemzetközi részvétellelLajosmizse, 2009. november 27-28.
 123. Manó S, Kiss L, Rácz K, Csernátony Z.Ütközési kísérletek biomechanikai elemzése.4. Magyar Biomechanikai KonferenciaPécs, 2010. május 7-8.
 124. Lázár I, Manó S, Jónás Z, Kiss L, Fábián I, Csernátony Z.Mezopórusos szilika-kalcium-foszfát kompozitok kísérleti csontpótlásokhoz.4. Magyar Biomechanikai KonferenciaPécs, 2010. május 7-8.
 125. Jónás Z, Tiba Zs, Husi G, Lőrincz L, Manó S, Csernátony Z.Humán anyagok kenőképességének vizsgálata.4. Magyar Biomechanikai KonferenciaPécs, 2010. május 7-8.
 126. Csernátony Z, Kiss L, Manó S, Hunya Zs.A CAB horgokkal elért kezdeti tapasztalataink.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 127. Karácsonyi Z, Gáspár L, Csernátony Z.Protézisnyak törésének különleges megoldása. Esetismertetés.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 128. Hunya Zs, Gáspár L, Szabó J, Soltész I, Kiss L, Csernátony Z. Szeptikus csípőízületi gyulladások különleges esetei. Esetismertetés. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 129. Gáspár L, Barkaszi Á, Csernátony Z.Csípőficam előfordulása protézisműtétek után.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 130. Győrfi Gy, Szabó J, Lőrincz Á, Manó S, Csernátony Z.Az intraacetabularis Harris plasztika során alkalmazott autológ strukturális graft primer stabilitásának mérése Instron anyagvizsgáló berendezéssel A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 131. Szabó J, Manó S, Csernátony Z.Nyújtanak-e tényleges segítséget a csípőízületi klasszifikációk a diszpláziás vápa protetizálásának megtervezésében?A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 132. Szücs G, Szepesi K, Simon T, Fülesdi B, Kiss L, Bazsó T, Csernátony Z.Elegendő-e minden esetben a nagyízületi rekonstrukciós műtéteknél a „Hivatalos útmutató” által ajánlott tromboembóliás profilaxis a szövődmények megelőzésére?A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 133. Jónás Z, Tiba Zs, Husi G, Lőrincz L, Manó S, Csernátony Z.Humán anyagok kenőképességének vizsgálata A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi közös KongresszusaPécs, 2010. június 17-19.
 134. Csernátony Z, Kiss L, Győrfi Gy, Manó S.A novel technique (roof step cut) of  bony reconstruction in acetabular roof deficiency. 9th Domestic Meeting of the European Hip SocietySep 9-11, 2010 Athens, Greece
 135. Csernátony Z. The use of structural allografts.9th Domestic Meeting of the European Hip SocietySep 9-11, 2010 Athens, Greece
 136. Garai I, Barna S, Papp L, Szabados L, Cs. Kiss B, Csernátony Z.Follow up of massive structural allografts with three phase bone scintigraphy and SPECT.Annual Congress of the European Association of Nuclear MedicineOct 9-13, 2010 Vienna, Austria
 137. Győrfi Gy, Kiss L, Csernátony Z.Klinikánkon a vápatetőképzések és revíziós műtétek során beültetett csontgraftok beépülésének korai utánkövetése szcintigráfiás eredmények alapján.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 138. Hunya Zs, Kiss L, Bakó K, Csernátony Z. Scoliosisos betegek elogációs-derotációs kezelésének gyakorlata klinikánkonA Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 139. Csernátony Z, Kiss L, Győrfi Gy, Manó S.A Roof Step Cut technika a vápasarok defektusok rekonstrukciójára.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 140. Szabó J, Manó S, Lőrincz Á, Győrfi Gy, Kiss L, Csernátony Z.A diszpláziás acetabulum protetizálása során alkalmazott bulk bone graftok primer stabilitásának mérése Instron anyagvizsgáló berendezéssel.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 141. Kiss L, Csernátony Z.Moduláris cementnélküli revíziós vápával szerzett rövid- és középtávú eredményeink.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 142. Tóth K, Wellinger K, Manó S, Horváth Gy, Csernátony Z.Csípőprotézis szárrevízió során alkalmazott, a femur gyengítésével járó három különböző technika kísérletes, biomechanikai összehasonlítása.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 143. Lázár I, Nánási M, Nagy G, Daróczi L, Manó S, Kiss L, Jónás Z, Fábián I, Csernátony Z. Szilika aerogél alapú, bimodális pórusméret-eloszlású hidroxiapatit-trikalcium-foszfát kompozitok a kísérleti csontpótlásban.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 144. Gáspár L, Szepesi K, Soltész I, Csernátony Z.Súlyos fokú epiphyseolysis capitis femoris miatt végzett Dunn műtétek ereményei.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 145. Bazsó T, Csernátony Z.Implantátum megtartás protézis műtéteket követő szeptikus szövődmények után V.A.C. technika alkalmazásával (esetbemutatás).A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 146. Rybaltovszki H, Mező R, Csernátony Z.A protézis várólista előnyei és árnyoldalai.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 147. Szeverényi Cs, Manó S, Csernátony Z.I-es metatarsus osteoclastomájának ellátása egyedi gyártású spacer beültetésével (esetbemutatás).A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 148. Jávorszky L, Zsoldos P, Csernátony Z.Önpozicionáló műtőlámpa rendszer kifejlesztése.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 149. Jónás Z, Tiba Zs, Husi G, Lőrincz L, Manó S, Csernátony Z.Kenőanyagok hatása a szerelt fém gerincimplantátumok stabilitására.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi közös kongresszusa.Debrecen 2011. június 16-18.
 150. Csernátony Z, Kiss L.Our experience with a complementary implant for the correction of major thoracic curves.31st Annual Meeting of the Israel Orthopaedic AssociationNov 30-Dec 2, 2011 Tel Aviv, Israel
 151. Csernátony Z, Kiss L.A new cementless modular acetabular cup for revision hip arthroplasty.31st Annual Meeting of the Israel Orthopaedic AssociationNov 30-Dec 2, 2011 Tel Aviv, Israel
 152. Kiss L, Csernátony Z.A Sanat-R I. és Sanat-R II. revíziós szárral klinikánkon szerzett tapasztalataink.A Magyar Ortopéd Társaság 55. KongresszusaGyőr 2012. június 14-16.
 153. Szeverényi Cs, Manó S, Csernátony Z.Radius distalis vég osteoclastomájának ellátása egyedi gyártású spacer beültetésével. Esetbemutatás.A Magyar Ortopéd Társaság 55. KongresszusaGyőr 2012. június 14-16.
 154. Gáspár L, Soltész I, Jónás Z, Kiss L, Csernátony Z.Térdízületi desis transarticularis szegezéssel. A Magyar Ortopéd Társsaság 55. KongresszusaGyőr 2012. június 14-16.
 155. Lázár I, Győri E, Nánási M, Manó S, Daróczi L, Jónás Z, Kiss L, Fábián I, Csernátony Z.Mesoporous Silica Aerogel -Tricalcium phosphate - Hydroxyapatite Composite Ceramics for Artificial Bone Substitution.International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials.Oct 3-5, 2012 Nice, France
 156. Kiss L, Csernátony Z.Cadaver medencékkel végzett kísérletek a csípőprotézist viselő betegek sérüléseinek modellezésére. Közlekedésbiztonság és a járművezető – alkohol, gyógyszer és kábítószer, betegségek, elalvás, mobiltelefonálás stb. – a megelőzés lehetőségei. Tudományos ülés és workshop.Budapest, 2012. október 13.
 157. Csernátony Z, Kiss L.Our experience and early results with a complementary implant for the correction of major thoracic curves.Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2012 Spine Symposium.Nov 29-30, 2012 Ljubljana, Slovenia
 158. Csernátony Z, Kiss L, Manó S, Hunya Zs.A CAB horgokkal elért eredményeink és korai tapasztalataink idiopathiás scoliosisban.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 159. Hunya Zs, Manó S, Kósa V, Molnár P, Csuhaj Gy, Csernátony Z.Az alsó végtagi tehermentesítés betanítását segítő új típusú rehabilitációs segédeszköz.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 160. Csernátony Z, Kiss L, Győrfi Gy, Bazsó T, Rácz K, Manó S.Csípő protetizált betegek dashboard injury szimulációja.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 161. Rybaltovszki H, Muraközy K, Fekete K, Csernátony Z.A proximális femurvég törések kialakulása - az anteversio szerepe.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 162. Jónás Z, Győrfi Gy, Kiss L, Persitz J, Csernátony Z.A DE OEC Ortopédiai Klinikán a csípőprotézis revíziós műtétek során beültetett proximális femurgraftok beépülésének rövidtávú radiológiai és klinikai utánkövetése.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 163. Szabó J, Muraközy K, Manó S, Kiss L, Csernátony Z.Biztonságos? Ér- és idegsérülések az acetabulum protetizálása során.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös KongresszusaBudapest, 2013. június 27-29.
 164. Balogh G, Tóth L, Mankovits T, Manó S, Csernátony Z. Titánhabok megmunkálási technológiái. The 1st International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering Debrecen, 2013. október 10-11.
 165. Mankovits T, Tóth L, Manó S, Balogh G, Csernátony Z.A titánhabok Mechanikai tulajdonságai.The1st International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering Debrecen, 2013. október 10-11.
 166. Manó S, Tóth L, Mankovits T, Balogh G, Soltész I, Csernátony Z.Fémhabokból készült implantátumok. The1st International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering Debrecen, 2013. október 10-11.
 167. Hunya Z, Manó S, Csernátony Z.A 3D nyomtatás alkalmazása az ortopédiában. Korszerű anyagok és gyártástechnológiák alkalmazása a gyógyászatban konferenciaBudapest, 2014. május 31.
 168. Manó S, Csernátony Z.Cranioplastica 3D nyomtatás segítségével. Korszerű anyagok és gyártástechnológiák alkalmazása a gyógyászatban konferenciaBudapest, 2014. május 31.
 169. Tóth K, Gálity H, Csernátony Z, Győrffi Gy, Than P, Váncsodi J, Bucsi L, Rudner E, Gombár Cs.Véralvadásgátlók utánkövetéses vizsgálata primer csípőprotézis beültetésen átesett betegeken (országos multicenter vizsgálat összefoglalója).A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2014. évi közös KongresszusaSzeged, 2014. június 22-24.
 170. Győrfi Gy, Tóth K, Csernátony Z, Szalárdy L, Gálity H, Gombár Cs.Nadroparin és rivaroxaban tromboprofilaxis minor szövődmény rátájának összehasonlítása total cement nélküli csípőízületi protézis beültetés után. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2014. évi közös KongresszusaSzeged, 2014. június 22-24.
 171. Manó S, Ferencz Gy, Lázár I, Fábián I, Csernátony Z.A Sloof technika saját fejlesztésű csontpótló anyaggal történő alkalmazhatóságának meghatározása biomechanikai vizsgálatokkal - Előzetes eredmények. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2014. évi közös KongresszusaSzeged, 2014. június 22-24.
 172. Szeverényi Cs, Csernátony Z, Simon T, Balogh Á, Varga K.Szavaink ereje, avagy pozitív szuggesztiók alkalmazásának hatása a betegek transzfúziós igényére.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2014. évi közös KongresszusaSzeged, 2014. június 22-24.
 173. Csernátony Z, Bazsó T.Sanat-R2 revíziós szár használatával szerzett tapasztalataink.A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2014. évi közös KongresszusaSzeged, 2014. június 22-24.
 174. Csernátony Z, Huszanyik G, Manó S, Kiss L, Lei Z.Két ülésben végzett protetizálás magas csípőficam esetén, szöveti expander előkezeléssel. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2015. évi közös KongresszusaSzombathely-Sárvár, 2015. június 11-13.
 175. Győrfi Gy, Szabó J, Manó S, Kósa V, Csernátony Z.„Sarokrezgető”- egy új eszköz a térdízület flexiós kontraktúrájának megelőzésére. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2015. évi közös KongresszusaSzombathely-Sárvár, 2015. június 11-13.
 176. Soltész I, Szeverényi Cs, Manó S, Csernátony Z.Komplex alsó végtagi tengelyeltérés analízise 3D nyomtatás segítségével. A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2015. évi közös KongresszusaSzombathely-Sárvár, 2015. június 11-13.
 177. Csernátony Z.A Debreceni Egyetem Biomechanikai Laboratóriumában végzett legutóbbi fejlesztéseink. 6. Magyar Biomechanikai KonferenciaSárvár, 2015. június 12.
 178. Manó S, Csernátony Z. Egyedi csontpótló implantátumok készítése 3D nyomtatás segítségével.6. Magyar Biomechanikai KonferenciaSárvár, 2015. június 12.
 179. Jónás Z, Kiss L, Bakó T, Manó S, Csernátony Z.A gerincimplantátumok rögzítésekor alkalmazott rögzítő erő meghatározása.6. Magyar Biomechanikai KonferenciaSárvár, 2015. június 12.
 180. Rybaltovszki H, Manó S, Csernátony Z.Ültető-fektető többfunkciós elektromos betegágy kifejlesztése.6. Magyar Biomechanikai KonferenciaSárvár, 2015. június 12.

Nem szakmai írások

 1. Csernátony Z. Eurépa. Asztallap. A Mensa HungarIQa folyóirata. 1999. szeptember
 2. Csernátony Z. Hippokratész és Jusztícia. Asztallap. A Mensa HungarIQa folyóirata. 2003. május
 3. Csernátony Z. A biztonságos gyógyítás - a biztonságban gyógyulás joga. Látlelet. Egészségügyi Kommunikációs Szaklap. 2006. 3. szám
 4. Csernátony Z. Pap Károly élete és munkássága. A debreceni orvosképzés nagy alakjai. 2006. 22. füzet
 5. Csernátony Z, Pataki É. Törvénytisztelet és működőképesség. Kórház. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja. XV. évf. 2008. március
 6. Csernátony Z. Harminc forint. Magyar Radiológia online, 2011. 2. évf. 3. szám
 7. Csernátony Z. Fractura bordae. Magyar Orvosi Nyelv. 2011. 1. 5-6.
 8. Csernátony Z. Lábfej. Magyar Orvosi Nyelv. 2012. 1. 39.
 9. Csernátony Z. Plágiumokról másként, más célból. Magyar Tudomány. 2013. 2. 218.