English (United Kingdom)
Rólunk Egységek

Kutatólaboratórium

A biomechanika határterületi tudományág. Feladatainak magas szintű megoldására orvos-mérnök csoportok szerveződése szükséges. A problémát a klinikumból az orvosok szállítják, a biomechanikai vizsgálatokat az orvosok és mérnökök közösen végzik, és ideális esetben olyan eredmények születnek, melyek a gyakorlati gyógyító munkában is jól felhasználhatóak és hasznosításra is kerülnek. Mindebből az is érthetővé válik, hogy ilyen jellegű kutatómunkához összeszokott csoportokra van szükség, ahol idővel az orvosok mérnöki, a mérnökök orvosi-biológiai szemléletre tesznek szert.

A laboratóriumban már folyamatban lévő kutató jellegű munkák hat fő irányvonalat képviselnek:

  • Klasszikus biomechanikai kísérletek alapvető törvényszerűségek tisztázására
  • Implantátumfejlesztés
  • Műtéti technikák fejlesztése
  • Műtői és gyógyászati segédeszközök tervezése
  • Számítógépes modellezés, illetve rapid prototyping technológia alkalmazási lehetőségei
  • Prospektív és reprospektív tanulmányok
A konkrét kutatási projektekről bővebb információ a Kutatás szekcióban található

Általános információk

Anyaintézmény:
Debreceni Egyetem ÁOK Ortopédiai Tanszék

Cím:
H-4032 Debrecen
Nagyerdei krt. 98.

Telefon:
+36 52 411 717/56983

Fax:
+36 52 255 814

E-mail:
biomech@med.unideb.hu

Web:
www.biomech.med.unideb.hu